Firma Jarpol S. A. działa na rynku budownictwa drogowego od grudnia 1994r.

Sprawna organizacja, profesjonalne i fachowe wykonawstwo umożliwiły powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dalszy rozwój firmy sprawił, że od kwietnia 2000r Jarpol S. A. przekształcił się w spółkę akcyjną i obecnie działa pod nazwą:

BUDOWNICTWO DROGOWE Jarpol SPÓŁKA AKCYJNA

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, pojazdami, maszynami i urządzeniami gwarantującymi wydajne, ekologiczne i sprawne realizacje powierzanych nam inwestycji.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych fachowców (inżynierów, techników, kierowców, operatorów sprzętu i maszyn, brukarzy i robotników drogowych) oraz współpracujemy z grupą firm skoncentrowanych na świadczeniu wyżej wymienionych usług. Naszym pracownikom zapewniamy szkolenia, umożliwiamy zdobywanie nowych umiejętności i doskonalimy posiadane kwalifikacje.


Podstawowym zakresem działalności firmy Jarpol S. A. jest:
Budownictwo drogowe
• budowa dróg
• budowa parkingów
• budowa chodników

Ekrany akustyczne
• ekrany pochłaniające
• ekrany odbijające
• ekrany rozpraszające
• kombinacje w/w typów

Fundamentowanie specjalistyczne
• pale fundamentowe
• pale CFA
• ścianki szczelinowe
• ścianki berlińskie ...

Budowa infrastruktury uzbrojenia zewnętrznego
• sieci i przyłącza

Usługi transportowo-sprzętowe
• wynajmujemy m.in.: pompogruszki, koparko-ładowarkę, ładowarki, koparki, wywrotki, równiarki, frezarki, walce…;
• transportujemy sprzęt, maszyny i urządzenia wyspecjalizowanym zespołem niskopodwoziowym o ładowności do 38 ton;
• transportujemy materiały sypkie (żwir, piasek, ziemię, pospółkę i inne) samochodami samowyładowczymi
Dynamiczny rozwój firmy Jarpol S. A. został zauważony i doceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firma Jarpol S. A. uzyskała dofinansowanie na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 z programu SPOWKP - działanie 2.1.

Dofinansowaniem unijnym objęte zostały również zakupy sprzętu w programie „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw” z programu SPOWKP - działanie 2.3.

Kolejnym prestiżowym wyróżnieniem firmy Jarpol S. A. jest tytuł „Gazela Biznesu 2006” dla najdynamiczniej rozwijających się firm, organizowany przez magazyn „Puls Biznesu”.

Celem firmy Jarpol S. A. jest osiągnięcie wysokiej pozycji w rankingu firm działających w zakresie usług budowlanych.
ISO 9001
Copyright © Jarpol S. A. / tel.: + 48 22 716 80 70 / fax + 48 22 716 70 80 wew. 23
design: monoka.pl