Do zrealizowanych przez nas inwestycji należą m.in.:

Budowa ulicy KUD w Pruszkowie >>
Budowa ekranów akustycznych na ulicy Zgierskiej w Łodzi – etap I >>
Budowa dróg i parkingów na terenie OUTLET w Piasecznie - etap II >>
• Budowa dróg i parkingów na terenie OUTLET w Piasecznie - etap I
Budowa ulicy Syrenki w Piasecznie >>
• Budowa dróg i parkingów przy Hormann w Bolesławcu – etap II
Budowa dróg i parkingów na terenie Norauto w Piasecznie >>
Budowa dróg i parkingów na terenie Auchan w Piasecznie>>
Budowa dróg i parkingów na terenie Swede Center przy ulicy Szturmowej >>
• Budowa dróg i parkingów przy obiekcie Ergon w Mszczonowie
Budowa ulicy Kościelnej w Piasecznie >>
Budowa ulicy Kusocińskiego w Piasecznie >>
• Budowa ulicy Młynarskiej w Piasecznie
• Budowa ulicy Zgoda w Piasecznie
Budowa ulicy Warszawskiej w Piasecznie >>
• Budowa ulicy Emilii Plater w Piasecznie
• Budowa ulicy Redutowej w Piasecznie
• Modernizacja ulicy Wojska Polskiego w Piasecznie
• Modernizacja ulicy Geodetów w Piasecznie
Modernizacja ulicy Kościuszki w Piasecznie >>
• Budowa ulicy Przedwiośnia w Piasecznie
• Remonty i bieżące utrzymanie dróg w Piasecznie
• Modernizacja ulicy Stryjeńskich w Warszawie
• Budowa ulicy Rumianej w Warszawie
• Remonty i bieżące utrzymanie dróg w Warszawie (Wilanów)
Budowa ekranów akustycznych w Pszczynie >>
• Zaprojektowanie ekranów akustycznych w Sochaczewie
• Zaprojektowanie ekranów akustycznych w Piaskach
• Budowa dróg i parkingów przy Hormann w Piasecznie
• Budowa dróg i parkingów przy Hormann w Bolesławcu – etap I
• Budowa dróg i parkingów przy Viessmann w Piasecznie
• Budowa dróg i parkingów przy VKF Spork w Koninie
• Budowa dróg i parkingów przy Manhattann w Warszawie
Budowa dróg i parkingów przy Olmar w Piasecznie >>
• Budowa ulicy Organistów w Warszawie
• Budowa ulicy Kuropatwy w Warszawie
• Budowa ulicy Kuropatwy w Lesznowoli
• Budowa ścieżki rowerowej w rejonie Kopy Cwila w Warszawie
• Budowa dróg i parkingów przy Passat w Warszawie
• Budowa dróg i parkingów na terenie Wilanów One w Warszawie
Budowa ulicy Jarząbka w Piasecznie >>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2841 W., Zgorzała >>
Budowa ekranów akustycznych w Bielsku Białej >>
Budowa ekranów akustycznych w Rzeszowie >>
• Wykonanie pali pod most nad rzeką Jeziorka w Konstancinie Jeziorna przy ulicy Wojska Polskiego
Wykonanie ekranów akustycznych na ul. Poleczki w Warszawie >>
• Remonty i bieżące utrzymanie dróg w Piasecznie
• Przebudowa dróg tłuczniowych i asfaltowych po robotach kanalizacyjnych w Zalesiu Dolnym
Remont ul. Karasiej w Kosowie >>
Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym >>
Remont drogi gminnej w m. Solec gm. Góra Kalwaria >>
Wykonanie pali w systemie CFA wraz z oczepami żelbetowymi na budowie linii wysokiego napięcia w Będzinie >>
• Profilowanie dróg na terenie gminy Piaseczno
• Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 – dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Leśne Boginki w Zalesiu Górnym >>
Wykonanie podbudowy tłuczniowej na ul. Przebudzenia Wiosny, ul. Jastrzębi Lot oraz ul. Tęczowej w Zalesiu Górnym >>
• Budowa ekranów akustycznych w Bielsku-Białej
Wykonanie pali CFA pod fundamenty słupów linii energetycznych w rejonie Sławno >>
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie – budowa dróg i ogrodzeń >>
Przebudowa ul. Staropolskiej w Piasecznie >>
• Przebudowa ul. Żółkiewskiego w Zalesiu Dolnym
• Przebudowa ul. Południowej w Głoskowie
Przebudowa ul. Staszica w Piasecznie >>
Przebudowa ul. Stołecznej w Zalesiu Dolnym >>
• Przebudowa drogi krajowej Nr 48 odc. Od km 155+378 do km 158+389 w m. Dęblin
Remont nawierzchni autostrady A4 na południowym autostradowym obejściu m. Krakowa >>
• Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2009 roku
Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Piaseczno w 2009 roku >>
Przebudowa ul. Okrężnej na odcinku od Pl. Rembowskiego do ul. Powsińskiej w Warszawie>>
Budowa ekranów akustycznych na obwodnicy miasta Ropczyc w ciągu drogi krajowej nr 4>>
• Przebudowa ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie
Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Piaseczno w 2010 roku>>
• Budowa nawierzchni tłuczniowych w Gminie Tarczyn
Wykonanie pali CFA przy przebudowie jednotorowej linii 110 kV Żur – Strzemięcin >>
Wykonania pali CFA (wierconych) pod fundamenty słupów linii energetycznej 400kV Pątnów – Kromolice >>
• Inwentaryzacja ekranów akustycznych na terenie m. st. Warszawy
• Przebudowy skrzyżowania ulic Al. Żwirki i Wigury i 1-go Sierpnia w Warszawie
• Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza / Wilanowska w Konstancinie Jeziornej
• Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Piaseczno w 2011 roku
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego – Rejon Piaseczno – Remonty MZDW >>
Budowa nawierzchni tłuczniowych w Gminie Tarczyn w 2011 roku >>
• Budowa drogi KD w Górze Kalwarii
Roboty drogowe przy budowie kładki dla pieszych w m. Serock >>
• Budowa parkingu, dróg wewnętrznych i wjazdu do salonu PEUGEOT
• Budowa zjazdu do sklepu Elea z DW 724 w m. Konstancin Jeziorna
• Remont ul. Mickiewicza w Konstancinie Jeziornej
• Remont nawierzchni jezdni i chodnika z kostki na ul. Wilanowskiej w Józefosławiu
• Budowa przyłącza wodociągowego oraz bocznego kanału deszczowego do siedziby Polskich Sieci Energetycznych Operator S.A.
• Dostawa materiałów do remontu nawierzchni dróg gminnych terenu miasta i gminy Piaseczno
• oraz wiele innych

Galeria zdjęć projektów zrealizowanych >>
ISO 9001
Copyright © Jarpol S. A. / tel.: + 48 22 716 80 70 / fax + 48 22 716 70 80 wew. 23
design: monoka.pl