Świadczymy usługi z zakresu fundamentowania specjalistycznego:
• pale wiercone i iniekcyjne
• pale wykonane świdrem ciągłym
• pale wiercone w rurze osłonowej
• zabezpieczanie ścian i uszczelnianie dna głębokich wykopów
• ściany szczelinowe:
- wspornikowe
- kotwione
- rozpierane rozporami stalowymi
- rozpierane stropami docelowymi
• wykonywanie tuneli i przepustów
• jet grouting
• iniekcja rozpychająca
• iniekcja rozrywająca
• kolumny żwirowe
• kolumny kamienne
• kolumny piaskowe
• przesłony szczelinowe
• barety i słupy tymczasowe
• palościanki
• przesłony wodoszczelne
• wibroflotacja
• mieszanie wgłębne
• podchwytywanie
• roboty żelbetowe np.:
- stropy żelbetowe rozpierające
- płyty fundamentowe
• ścianki berlińskie
• kotwy gruntowe
• przesłony iłowe
• gwoździowanie
• mikropale
• rozparcia wykopów
• separacje
• infiltracje

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa technicznego, projektowania, wdrażamy technologie autorskie oraz udzielamy gwarancji na wykonywane roboty.
ISO 9001
Copyright © Jarpol S. A. / tel.: + 48 22 716 80 70 / fax + 48 22 716 70 80 wew. 23
design: monoka.pl