BUDOWNICTWO DROGOWE Jarpol SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba:
04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 8 lok.25
NIP 113-21-64-710, Regon 016045243

Oddział / Biuro - adres do korespondencji:
05-500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 37

tel.: + 48 22 716 80 70
fax + 48 22 716 70 80 wew. 23
e-mail: info@jarpolsa.pl

Oddział:
05-500 Nowa Iwiczna, ul. Czereśniowa 5
woj. Mazowieckie,
pow. Piaseczyński,
gm. Lesznowola

www.jarpolsa.pl
Budownictwo Drogowe Jarpol Spółka Akcyjna
jest wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121359
NIP 113-21-64-710, Regon 016045243
Kapitał zakładowy 1 885 000,00 PLN - opłacony w całości
Nr konta
BRE BANK S.A. 94 1140 1010 0000 5097 8700 1001

ISO 9001
Copyright © Jarpol S. A. / tel.: + 48 22 716 80 70 / fax + 48 22 716 70 80 wew. 23
design: monoka.pl