Dofinansowanie z WFOSiGW
Budownictwo Drogowe Jarpol Spółka Akcyjna otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160kW od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 56 812,80 zł netto.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej relacji Warszawa- Góra Kalwaria
Budownictwo Drogowe Jarpol S.A. jest wykonawcą długo oczekiwanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 724 na całej jej długości od granic Warszawy do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Górze Kalwarii (17 km). Inwestycja została wpisana na listę projektów kluczowych Województwa Mazowieckiego realizowanych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu to blisko 55 milionów PLN. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, Budownictwa Drogowego Jarpol S.A. i PRM Mosty Łódź S.A.. Po przebudowie, z Konstancina do Warszawy pojedziemy dwupasmówką.  Zakres robót drogowych obejmuje również wymianę całej infrastruktury technicznej (sieci energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne itp.), budowę ciągów pieszo-rowerowych w Konstancinie oraz chodników w miejscowościach na całym odcinku od Warszawy do Góry Kalwarii. Przebudowane zostaną istniejące ronda w Konstancinie, a na skrzyżowaniach z ulicą Borową oraz zjazdem do biurowca Polskich Sieci Elektroenergetycznych powstaną wyspy centralne z sygnalizacją świetlną.

Roboty drogowe rozpocznie budowa drugiej jezdni od Warszawy do ul. Mirkowskiej w Konstancinie. Na tym etapie mogą wystąpić lokalne zwężenia przy przebudowie sieci. Po wykonaniu tych prac Wykonawca przebuduje starą jezdnię, a ruch będzie odbywał się nowym odcinkiem drogi. Równocześnie będą wykonywane roboty budowlane w Turowicach, Kawęczynie i Moczydłowie. Od wiosny przyszłego roku kierowcy napotkają większe utrudnienia w ruchu ze względu na budowę mostu na rz. Jeziorce. Jednocześnie prowadzone będą roboty w innych miejscach Konstancina i Góry Kalwarii. Planowane zakończenie robót to kwiecień 2012 r.

Gepard Biznesu 2008 dla Jarpol S.A.

Firma Jarpol S.A. znalazła się w rankingu "Najdynamiczniejsze małe i średnie firmy województwa mazowieckiego - Małe Gepardy Biznesu 2008  Województwa Mazowieckiego (o przychodach operacyjnych w 2005 r. mniejszych niż 40 mln zł), których wartość rynkowa w okresie od 31.03.2006 r. do 31.03.2008 r. wzrosła o 20  procent i więcej".

Jest on opublikowany pod adresem

http://www.gepardybiznesu.pl/content/view/1533/377/


Gazela Biznesu 2007 dla Jarpol S. A.

Budownictwo Drogowe Jarpol Spółka Akcyjna już po raz drugi znalazło się w prestiżowym gronie laureatów konkursu Gazele Biznesu 2007.

 

Ranking organizowany jest przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” we współpracy z wywiadownią gospodarczą Coface Poland. Do tegorocznej edycji rankingu Gazele Biznesu zakwalifikowało się 3795 firm z terenu całego kraju.

 

Budownictwo Drogowe Jarpol S.A. osiÄ…gnÄ…Å‚ wysokÄ… - 642 pozycjÄ™.

 

Doceniono szybki i stabilny rozwój firmy. Sprawdzano regulowanie należności wobec kontrahentów, pracowników, ZUS i urzędów skarbowych.

 

Tytuł Gazeli Biznesu jest przyznawany przedsiębiorstwom, które ponadto utrzymują wysokie standardy etyczne w kontaktach z Klientami i Partnerami biznesowymi.


ISO 9001 w Jarpol S. A.
Dynamiczny rozwój firmy został zauważony i doceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Firma Jarpol S. A. uzyskała dofinansowanie na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 z programu SPOWKP - działanie 2.1. Dofinansowaniem unijnym objęte zostały również zakupy sprzętu w programie „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw" z programu SPOWKP - działanie 2.3.

Gazela Biznesu 2006 dla Jarpol S. A.
Kolejnym prestiżowym wyróżnieniem jest tytuł „Gazela Biznesu 2006" dla najdynamiczniej rozwijających się firm, organizowany przez magazyn „Puls Biznesu".

ISO 9001
Copyright © Jarpol S. A. / tel.: + 48 22 716 80 70 / fax + 48 22 716 70 80 wew. 23
design: monoka.pl